På pCure arbetade vi hårt för att förbereda oss inför EU: s allmänna dataskyddsförordning (GDPR), för att säkerställa att vi uppfyller våra skyldigheter och behåller en transparens om hur vi hanterar kundmeddelanden och data.

Här är en översikt över GDPR, och hur vi förberedde oss på pCure:

Vad är GDPR?

GDPR är en omfattande lagstiftning om dataskydd som trädde i kraft den 25 maj 2018. Den ersatte befintlig EU-lagstiftning för att stärka skyddet av personuppgifter och individens rättigheter. Det är en enda uppsättning regler som reglerar bearbetning och övervakning av personuppgifter.

Hur pCure förbereddes för GDPR

Vårt team arbetade hårt för att säkerställa att våra arbetsprocesser överensstämde med GDPR. Vi ser till att vi möter våra legala skyldigheter, och gjorde det bästa för att skydda våra kunder samtidigt som säkerställde att vi kunde vara effektiva, kunna skala företaget och bygga bra produkter.

Här är de viktigaste sakerna vi gjorde:

Vi använder tjänster med effektiva funktioner

Vårt team använder verktyg och tjänster som gör att vi enkelt kan uppfylla kraven i GDPR.

Vi kan enkelt exportera alla dina uppgifter kopplade till en person och permanent radera uppgifter kopplade till en enskild användare.

Vi kommer automatiskt att radera data om besökare som inte har varit aktiva på 9 månader.

Vi utsåg en Dataskyddsansvarig

Vi har en dedikerad Dataskyddsansvarig för att övervaka och ge råd om vår datahantering. Kom i kontakt med den ansvarige via vår Messenger eller genom att maila compliance@pcure.se 

Några aktiviteter som vi genomförde

 • Gjorde oss kända med GDPR-kraven och hur de påverkar vårt företag.

 • Kartlade var och hur vi bearbetar data genom att utföra en gap-analys.

 • Tittade på vår digitala "roadmap" och hade integritet i åtanke när vi planerade den digitala plattformen.

 • Höll ögonen på riktlinjerna från EU

Rättigheter kring uppgifter

GDPR upprätthåller särskilda rättigheter, vilket innebär att kunder, anställda, affärspartners, kunder, entreprenörer, studenter, leverantörer och så vidare med avseende på deras personuppgifter har rätt att:

 • Vara informerade om deras data: Du måste informera individer om din användning av deras data.

 • Ha tillgång till sina uppgifter: Du måste ge individer tillgång till sina uppgifter som du hanterar (till exempel genom att använda kontoåtkomst eller på något manuellt sätt).

 • Be om korrigering av data: Personer kan be dig korrigera felaktiga uppgifter.

 • Be om att data ska raderas: Den här rätten tillåter också en person att begära att alla personuppgifter som ett företag har samlat raderas över alla system som använder det eller delar det.

 • Begär begränsad behandling: En individ kan begära att du begränsar deras data. Det är emellertid endast tillämpligt under vissa omständigheter.

 • Har dataportabilitet: En individ kan begära att deras data överförs till ett annat företag.

 • Objekt: En individ kan motsätta sig att deras data används för olika användningsområden, inklusive direktmarknadsföring.

 • Be om att inte bli föremål för automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering: GDPR har strikta regler för att använda data för att profilera personer och automatisera beslut baserade på profileringen.

Frågor?

Ta gärna kontakt med oss via vår Messenger eller via mail  (complaince@pcure.se) om du har några frågor om GDPR

Did this answer your question?