pCure Home är speciellt framtagen med fokus på att bryta ner skadliga läkemedelsrester som släpps ut till naturen genom våra hushåll.

Den enzymblandning som används i denna version av pCure har valts för att fokusera på de läkemedelsrester som kommer från de mediciner som vanligtvis konsumeras i vårt dagliga liv och samtidigt har negativa biverkningar om de släpps ut i vår miljön

Did this answer your question?