Ett behov av att vara flexibel

Behovet av att minska de negativa effekterna som läkemedelsrester har på miljön är stort. Vilka läkemedelsrester som behöver fokuseras på kan variera mellan olika delar av samhället och mellan olika länder.

Den största andelen av läkemedelsresterna som hamnar i Naturen kommer från vår dagliga konsumtion av läkemedel. Vad detta egentligen innebär är att de läkemedel som vi äter i huvudsak släpps ut i naturen via hemmet (Home) eller under arbetstid på våra arbetsplatser (Business).

Hälsovårdssektorn (Healthcare) har liknande problem med utsläpp av läkemedelsrester. På grund av sjukvårdsinstitutionernas karaktär (sjukhus, äldreomsorg etc.) är denna sektor emellertid en källa för högre utsläpp för vissa utvalda miljöfarliga läkemedelsrester.

pCure syftar till att skapa ett produktsortiment som möter olika behov och utvecklar dem för att optimera deras effektivitet utifrån dessa behov.
Läs mer om enzymblandningar  som möjliggör att pCure utvecklas med hög grad av flexibilitet.

Produktsortimentet

pCure finns i tre produkteversioner; Home, Business och Healthcare

Home är utvecklat för våra vardagliga hem och kan köpas i lokala butiker som t.ex. apotek.

Business är utvecklat för företag och andra organisationer. Vi har gjort det möjligt att prenumerera på pCure för att förenkla våra användares upplevelse av produkten. Vi erbjuder samtidigt våra användare får tillgång till marknadsföringsmaterial, rapporter och instruktioner för att hjälpa dem i sitt vatteninitiativ.

Healthcare är utvecklad för vården, som har vissa specifika krav. Återigen erbjuder vi alla våra kunder tillgång till marknadsföringsmaterial, rapporter och instruktioner för att hjälpa dem i sin kommunikation.

Did this answer your question?