Om du vill skicka in Idéförslag till oss så är du varmt välkommen att göra det. Du skickar dem till idea@pcure.se 

Senast uppdaterad den 1 oktober 2018.

pCure (Pharem Biotech AB) och dess personal accepterar inte eller överväger inte oönskade idéer, inklusive, men inte begränsat till, idéer för nya reklamkampanjer, övriga kampanjer, nya eller förbättrade produkter, tekniker, produktförbättringar, processer, material, marknadsplaner eller nya produkt namn.

Vänligen skicka inte några oönskade idéer, original av kreativa konstverk, förslag eller andra verk ("Idéförslag") i någon form till pCure eller någon av de anställda hos pCure.

Det enda syftet med denna policy är att undvika potentiella missförstånd eller tvister när någon av pCures produkter, tjänster eller marknadsföringsstrategier kan tyckas likna de idéer som lämnats in till pCure.

Om du, trots vår begäran att du inte skickar in dina idéer, ändå skickar dem till oss, då gäller följande villkor för dina Idéförslag oavsett vad ditt brev säger.

Du godkänner att:

  1. Idéförslagen och dess innehåll kommer automatiskt att kunna användas av pCure, utan ersättning till avsändaren.

  2. pCure får använda eller vidarebefordra Idéförslagen och dess innehåll oavsett syfte  utan ersättning till avsändaren,

  3. Det finns ingen skyldighet att pröva Idéförslaget, innan användning

  4. Det finns ingen skyldighet att hålla några Idéförslag konfidentiella och inget konfidentiellt kontrakt har automatiskt upprättats mellan oss och avsändaren


Did this answer your question?