Vi strävar alltid efter att använda förpackningar som är utformade för att ha så låg inverkan på miljön som möjligt.

Vi uppnår detta genom att fokusera på två viktiga områden

Designa lättviktsförpackningar: En princip där vi strävar efter att skapa förpackningar där vi minskar volymen eller typen av material som behövs för att skapa förpackningen. Därmed minskar vi också mängden avfall som skapas av produkterna. 

Detta kan uppnås genom vårt materialval eller genom att designa mer resurseffektiva förpackningar.

Återvunnet material: Vårt mål är att både använda återvunnet material och att återvinna material så långt som möjligt. Alla våra förpackningar använder kartong gjord av återvunnet papper.

pCure har två olika förpacknings-nivåer för de produkter som levereras till våra användare

  • Konsumentförpackning

  • Yttre kartong (ibland kallad transportförpackning)

Dessutom har vi gjort det möjligt att optimera leveranserna till våra användare genom att kunna packa om dem till att vara mer transporteffektiva.

(Intressant fakta: Materialet som används för pCure-förpackningarna kommer från ett pappersbruk i närheten av produkternas tillverkningsplats. Bruket använder återvunnet material och ger pCure förpackningarna ett unikt utseende. Om du skulle jämföra förpackningarna med varandra kan du se att de kommer att ha spår av det återvunna papperet på sin yta. Varje låda kommer därför att se lite annorlunda ut än de andra. Kul!)

Did this answer your question?