Enzymernas katalytisk kraft

Alla levande organismer innehåller ett nätverk av biokemiska kaskadreaktioner som katalyseras och regleras av enzymer. I frånvaro av enzymer skulle de flesta biologiska reaktionerna ta för lång tid att genomföras. Den katalytiska kraften hos enzymer har utvecklats under flera miljarder år genom naturlig utveckling (evolution) för att möta värdorganismernas krav. Som en effekt av detta, är enzymer de mest effektiva katalysatorerna som identifierats på jorden.

Strukturen hos enzymer

De flesta enzymer är globulära (sfäriska) proteiner. Enzymer är uppbyggda av aminosyror som är bundna till varandra via peptidbindningar, likt pärlor på ett halsband. Genom interaktioner mellan aminosyraresternas sidokedjor viks halsbandet i en unik tredimensionell struktur. Den specifika sekvensen av aminosyror påverkar både den tredimensionella proteinstrukturen och enzymets katalytiska egenskaper. Den enzymatiska processen sker i en "liten" hålighet, som också kallas aktivt centrum.

Substratspecificitet

Karaktären av enzymets aktiva centrum ger varje enskild typ av enzym dess unika specificitet för att välja ett substrat, t.ex. läkemdlsrester, bland många. Graden av specificitet och selektivitet är inte alltid absolut och kan variera från enzym till enzym. Vissa enzymer är mycket specifika mot deras substrat och tillhörande biotransformation. Andra enzymer är promiskuösa och kan verka på en rad olika substrat och/ eller till och med utföra olika typer av kemiska reaktioner. 

Vidare är vissa typer av enzymer specifikt utvecklade för att bryta ner makromolekyler till mindre näringsämnen och genererar olika byggstenar för andra reaktioner. Samtidigt finns det andra typer av enzymer som istället använder byggstenarna för att bygga upp nya molekyler.

Enzymernas påverkan på miljön

Generellt anses enzymer vara biologiskt nedbrytbara, förnybara och miljövänliga katalysatorer. Samhället tillämpar därför enzymer som aktiva ingredienser i olika typer av produkter (särskilt livsmedel, diagnostik, tvättmedel och egenvårdsprodukter) och i tillverkningsprocesser (såsom läder, papper, textilier, kemikalier och läkemedel).

pCure´s enzymer

I pCure används enzymernas katalytiska kraft för att bryta ner utvalda läkemedelsrester som utsöndras från oss människor och bidrar till att förhindra att de når naturen via våra avlopp. Genom att applicera en blandning av stabila enzymer med relativt bred effekt kan man förbättra nedbrytningen av flera olika typer av läkemedelsrester. 

De enzymblandningar som används i produkterna förbättras ständigt för att se till att våra kunder alltid har de senaste och mest effektiva produkterna tillgängliga. Detta resulterar i att produkterna och enzymblandningarna kontinuerligt uppdateras för att maximera pCures effekt.

Did this answer your question?