Allmän produktbeskrivning

pCure är en samling hushållsprodukter som bryter ner utvalda miljöfarliga läkemedelsrester i avloppsvatten. Produkterna innehåller enzymer som släpps ut i avloppssystemet när de spolas, där de hjälper till att förhindra mängden läkemedelsrester som släpps ut i naturen.

Produkterna placeras på toaletten med behållaren vänd inåt i skålen. När användaren spolar, passerar vatten behållaren och blockmassan som då frisläpper enzymblandningen till avloppet. De enzymer som släpps ut i avloppet agerar mot utvalda läkemedelsrester.

Den senaste versionen av produktbeskrivningen och applikationen finns i Produktdefinitionen.

Viktiga utvecklingsområden

Det finns två speciellt viktiga utvecklingsområden när man diskuterar pCure som en produkt.

Frigivnings/Frisläppnings-mekanism:

Hushåll, arbetsplatser och sjukvårdsanläggningar använder alla olika toalettmodeller och följer olika spolningsbeteenden. Vidare använder vi alla toaletter annorlunda på en individuell nivå och det blir en viktig faktor när vi utvecklar våra produkter.

Produkterna är utformade för att släppa en genomsnittlig mängd enzymer genom produktens livstid. Enzymerna frisläpps med blockmassan till avloppssystemet när de spolas. Mekanism är en kombination mellan behållarens design och formuleringen av blockmassan. För att säkerställa att detta fungerar som det ska så testas produkterna regelbundet enligt Standard Dissolving Test i vårt toalettlaboratorium.

Utveckling av enzym och enzymblandningar:

Samtidigt som fokus kan ligga på att förbättra de fysiska egenskaperna hos produkten (frisläppningsmekanismen) så är förbättringarna i enzymaktivitet och blandningen av enzymer som används i produkten givetvis avgörande för vilken effekt produkten har. Eftersom utvecklingen av enzymer ständigt pågår kommer  framtida produktversioner att uppgraderas med nya enzymer för att få förbättrade effekter mot redan utvalda läkemedelsrester eller effekter på nya utvalda läkemedelsrester.

En ständig utveckling på de två ovannämnda områdena ger oss möjligheten att alltid erbjuda våra användare de senaste produktversionerna till våra kunder för att tillsammans bidra till att bryta ner problematiska läkemedelsrester innan de når vår natur.

Prestanda och parametrar

Vid installation och användning har produkten effekt mot de utvalda läkemedelsrester som produkten har utvecklats för att bryta ner.

Produktens effekt mot den utvalda substansen är uppbyggd utifrån tre delar

 • Påstående 1: Fysisk prestanda och beteende hos produkten
 • Påstående 2: Kvalitativ analys av prestanda mot de utvalda substanserna
 • Prestationskrav 3: Kvantitativ analys av prestanda mot de utvalda substanserna

Produktens övergripande påståenden och parametrar finns i Produktdefinitionen

Prestanda och effektbedömning

Den genomsnittliga prestandan och den totala effekten mot ett visst ämne kontrolleras genom en definierad verifieringsprocess. 

Verifieringsprocessen för pCure är uppbyggd baserat på kraven i den internationella standarden för verifiering av miljöteknik, ISO 14034: 2016
Läs mer om EU: s  process för verifiering av miljöteknik (ETV) och ISO 14034

Data och resultat som publiceras på pCure Labs erhålls genom det testprogram som utförs på pCure i enlighet med en testplan som utvecklats och godkänd av pCure och tredjeparts testlabb. Verifieringsprocessen granskas vanligtvis  en Verifieringsexpert och / eller Verifieringsorganisation.

En beskrivning av använda testmetoder, liksom den senaste informationen om produktens prestanda och produktversioner finns i pCure Labs.

Verifieringsprocessen är en kontinuerlig process där data och resultat kommer att läggas till löpande och när produkten vidareutvecklas.

(Äldre produktversioner än de som visas i pCure Labs kanske inte har genomgått verifieringsprocessen och är normalt inte längre tillgängliga för försäljning)

ISO 17025 och Tredjeparts testlaboratorier

I sin kärna syftar verifieringsprocessen att generera pålitlig och strukturerad data och resultat enligt den internationella standarden ISO / IEC 17025: 2018 - Allmänna kompetenskrav för provnings- och kalibreringslaboratorier. Standarden säkerställer provlaboratoriers kompetens, opartiskhet och konsekventa drift.

Förutom att generera intern data och resultat, så använder pCure därför ibland laboratorier som ackrediteras mot ISO 17025:2018 för att välja ut, eller utveckla, testmiljöer och analysmetoder som ger en representativ och genomsnittlig bild av produkternas effekter.

Kvalitetssäkring och kvalitetskontroll

När en ny produktversion har verifierats genom verifieringsprocessen introduceras den för produktion och övervakas genom en etablerad QA-Process.

Anledningen till att en ny produktversion släpps kan vara många. Några anledningar kan vara, men är inte begränsade till

 • Ett nytt eller vidareutvecklatenzym introduceras till produkten för en förbättrad övergripande prestanda och effekt.
 • Nya dofter eller färger har utvecklats och introducerats till produkterna.
 • Formuleringen av block-massan i produkten har förbättrats, eller
 • Produktionsparametrarna för tillverkning av slutprodukten har förbättrats.

pCures kvalitetsprocess delas normalt in i fyra kontrollområden där  kvalitetsparametrar måste uppfyllas.

 • QC på tillverkade enzymer
 • QC på produktionen av enzymblandningen
 • QC av produktionsparametrar
 • QC av färdiga produkter
Did this answer your question?