Läkemedel är här för att stanna

Det är allas önskan att kunna leva långa, hälsosamma och bekväma liv. För att göra det  måste vi ibland konsumera läkemedel för att t.ex. behandla infektioner, värk eller andra sjukdomar. I grunden är syftet med läkemedel är att frigöra aktiva ingredienser (API: er) i våra kroppar som hjälper våra kroppar att bli friska. API:er är designade att vara stabila, biologiska aktiva och ha en önskad effekt i våra kroppar.

Utmaningen är att dessa API:er inte bryts ner i våra kroppar och behåller sina egenskaper genom hela avloppssystemet, vilket kan ha negativa biverkningar när de släpps ut i naturen. 

Ett exempel som många känner till är uppkomsten av resistenta bakterier genom utsläpp av antibiotika. Denna oroande utveckling genererar alltmer bekymmer i samhället. Här är WHO: s artikel om frågan.

Läkemedelsresternas väg till naturen kommer från daglig konsumtion

Upp till 80 procent av alla läkemedelsrester som hamnar i naturen kommer från de läkemedel som vi konsumerar och släpper ut i avloppssystemet via våra toaletter. 

En vanlig missuppfattning är att den största bidraget kommer från andra källor, till exempel sjukhus, men så är helt enkelt inte fallet.

Skapandet av pCure

Konceptet bakom pCure kommer från att kombinera fyra idéer till en produkt.

  • Utveckla en produkt som gör det möjligt för oss att behandla vatten i oåtkomliga områden: det närliggande avloppet.

  • Produkten måste vara tillgänglig för hela samhället så att alla kan börja bidra på daglig basis.

  • Använd avancerad bioteknik för att utveckla skräddarsydda enzymer som fokuserar på att bryta ner utvalda läkemedelsrester.

  • Designa ett system för att utsöndra enzymerna till avloppssystemet utan att komplicera användandet.

Resultatet blev pCure!

Utnyttja närliggande avlopp

Enzymerna som frisläpps av pCure arbetar aktivt under hela sin livscykel från hemmet, kontoret eller institutionen och vidare genom det närliggande avloppssystemet för att maximera produktens verkan när det gäller att bryta ned de skadliga läkemedelsresterna.

Designa en produkt som vi känner igen

Vi är övertygade om att vi arbetar bäst när hela samhället strävar efter att nå en gemensam målsättning. Därför är det viktigt att alla delar av samhället kan bidra till att minimera vår miljöpåverkan.

Bakgrunden för beslutet att designa pCure som ett toalettblock kommer utifrån det enkla faktum att det är ett naturligt frisläppningssystem från normal toalettanvändning. Enkelt sett, så kan produkten användas i nästan vilken toalettmodell som helst, vilket underlättar användningen oavsett var i världen du är.

Alla pCure produkter innehåller en blandning av olika enzymer som har utvecklats för att rikta in sig mot utvalda läkemedelsrester. Genom att använda sig av enzymblandningar kan man skapa ett flexibelt tillvägagångssätt och ständigt förbättra produktens effektivitet utifrån behov.

Framsteg inom blockformulering, enzymutveckling och övergripande produktdesign kommer ständigt förbättra våra kunders bidrag till en renare och friskare värld.

Did this answer your question?