Hur fungerar pCure?

pCure installeras på toaletten på samma sätt som ett vanligt toalettblock. Varje gång toaletten spolas kommer blocket att frigöra enzymer (naturliga katalysatorer) som bryter ned läkemedelsrester i avloppet och bidrar till att mindre mängd läkemedel når naturen.

Kan vemsomhelst använda pCure?

Ja! Produkterna är designade som vanliga toalettblock så att de enkelt ska kunna användas av så många som möjligt. Via en toalett kan du installera någon av produkterna och bidra till att bryta ner läkemedelsrester. Eftersom nästan alla har toaletter betyder det att varje hushåll, kontor, vårdinstitution eller annan fastighet kan börja bidra genom att använda pCure.

På vilket sätt använder jag pCure för bästa möjliga effekt?

Produkterna är utformade för att fungera i alla typer av toaletter och under normala spolningsförhållanden. För bästa möjliga effekt föreslår vi att du försöker placera produkten i toalettens bästa vattenflöde. 

Denna positionering säkerställer att vattnet passerar behållaren och enzymer släpps ut till avloppssystemet. Inga toaletter är densamma, och olika förhållanden och användning gör att produkten håller olika länge.

Hur länge kommer produkten att räcka i min toalett?

Produktens genomsnittliga livslängd är ungefär 130 spolingar om man utgår från de förhållanden som finns i Standard Dissolving Test. Den faktiska mängden spolningar som produkten varar i just din toalett beror på många faktorer så som spolvolymen i toaletten, hur ofta toaletten används osv.

Hur många pCure behöver jag på min toalett?

Du behöver en pCure per toalett och byter helt enkelt ut den när den är slut. Livslängden på en produkt i en toalett är cirka 2-3 veckor, men beror t.ex. på hur ofta toaletten används och vilken toalettmodel man har.

Hur länge håller produkten sig aktiv?

I sin förpackning så håller produkerna ganska länge. Titta på bast-före datum på förpackningen. 

Utöver det så är produkterna ganska stabila i torr form och i rumstemperatur. Aktiviteten (eller effekten) mot utvalda läkemedelsrester är stabil under hela hållbarhetstiden för produkten. Så länge som produkten används innan utgångsdatumet så kommer enzymerna att ha effekt.

Vi rekommenderar att du följer instruktionerna för produkterna.

Vad är produktens hållbarhet?

Produkten har en hållbarhetstid på 18 månader om den förvaras torrt och i rumstemperatur. Detta ger våra användare möjlighet att välja att köpa in ett lager av produkterna, vilket minimerar behovet av onödiga transportkostnader och negativ miljöpåverkan från dessa transporter.

Vad är läkemedelsrester?

Med läkemedelsrester menar man normalt sett de ingredienser som används i läkemedel som är biologiskt aktiva. Dessa ingredienser kallas ofta API: s eller Active Pharmaceutical Ingredients. De är noggrant utformade för att hjälpa oss att återhämta sig från sjukdomar, men samtidigt kan de ha en negativa effekter när de kommer ut i miljön.

Det finns många olika läkemedelsrester som anses vara skadliga för miljön och de finns vanligtvis i många av de vanligaste läkemedelsgrupperna, såsom antibiotika, smärtstillande medel, antiinflammatoriska, p-piller, anti-depressiva och många fler.

Vilka läkemedelsrester utvecklas pCure mot?

De enzymblandningar som används i produkterna utvecklas mot utvalda läkemedelsrester som är särskilt oroande på grund av sin höga konsumtion eller den bevisade negativa miljöpåverkan de har. 

Miljöpåverkan från läkemedelsrester utvärderas kontinuerligt genom många studier av både myndigheter och vattenorganisationer. Resultaten av dessa studier genererar en lång lista över särskilt miljöfarliga läkemedelsrester, vilket i sin tur kan användas för som underlag för utveckling. Listorna och prioriteringarna kan variera mellan länder, myndigheter och organisationer

Läkemedelsrester som är av särskilt intresse för pCure hör till flera olika grupper, såsom antibiotika, hormoner, antidepressiva medel och antiinflammatoriska etc.

Effekten mot läkemedelsrester måste alltid verifieras genom verifieringsprocessen. däremot är det högst troligt att pCure också bryter ner andra miljöfarliga läkemedelsrester utöver de verifierade, men inga påståenden om detta görs om inte en verifiering har gjorts.

Besök pCure Labs för att lära dig mer om läkemedelsrester av särskilt intresse och vilka ämnen som pCure redan har verifierats mot.

Vilka läkemedelsrester bryter pCure ner?

pCure kan bryta ned ett brett spektrum av utvalda läkemedelsrester och utvecklas för att i första hand fokusera på de som konsumeras i stor mängd och som har klassificerats som miljöfarliga.

För att få en översikt över vilka ämnen som är särskilt intresse, och som har verifierats av pCure, rekommenderar vi att du besöker pCure Labs för mer information.

Hur är pCure så effektivt mot läkemedelsrester?

Förutom en effektiv design så innehåller pCure avancerad bioteknik, dvs. enzymer, som redan utvecklas och används inom avloppsreningsindustrin.

Produkten frigör en blandning av enzymer som har starka katalytiska effekter mot utvalda läkemedelsrester. Enzymer kallas ibland "naturens egna katalysatorer" och de ökar hastigheten hos en kemiska reaktion utan att själv förbrukas. Denna typ av mekanism utnyttjar pCure.

Allt liv på jorden är beroende av enzymer och utan enzymer skulle liv så som vi känner till det idag inte existera. Enzymer är egentligen proteiner, som består av aminosyror, och är därför biologiskt nedbrytbara, perfekt!

Hur mycket läkemedelsrester tar pCure bort?

Produkten bryter ner ett brett spektrum av utvalda läkemedelsrester. Den totala effekten av pCure mot en viss läkemedelsrest varierar beroende på vilken substans man tittar på, i vilken miljö man testar i och med vilka parametrar man testar på.

Du hittar mer information om produktens prestanda på pCure Labs. Här hittar du information om vilka ämnen som är anses vara miljöfarliga, vilka produkterna verifierats emot  och mycket mer.

Hur mäts pCures effekt?

pCures totala effekt mot olika läkemedelsrester mäts enligt en verifieringsprocess framtagen i samarbete med en kvalificerad tredjepartsorganisation.

Våra verifieringsprocesser är uppbyggda enligt principerna och kraven i ISO 14034: 2016 där vi specificerar under er vilka förutsättningar produkterna testas.

Ska jag kasta överbliven medicin i toaletten?

Nej! Du får aldrig kasta överbliven medicin i toaletten. Du kan enkelt lämna in oanvända läkemedel till närmaste apotek eller insamlingscenter. pCure är utformat för att  ha effekt mot läkemedelsrester som har passerat din kropp.

Ger pCure vattnet färg?

Tyvärr inte. pCure fokuserar främst att bryta ner läkemedelsrester och att ge doft. Färgen som ändå finns i blocket låter dig identifiera när produkten börjar bli slut.

Färgämnen för färgning av vatten är vanligtvis mycket farliga för miljön och vattenlevande organismer . För mer grundläggande färger använder vi naturligt förekommande mineraler som har starka hållbarhetsprofiler.

Är produkterna ekologiska?

Vi strävar efter att använda ingredienser av högsta kvalitet  ur ett hållbarhets- och effektivitetsperspektiv, men de är inte alla certifierade för detta.

Vad är ISO 14034: 2016 - Verifiering av miljöteknik?

ISO 14034: 2016 är krav för hur man verifierar  miljötekniker som utvecklades och publicerades av Internationella standardiseringsorganisationen (ISO). Målet med standarden är att tillhandahålla trovärdig, tillförlitlig och oberoende verifiering av miljöteknikens prestanda. En miljöteknik är teknik som antingen resulterar i ett miljömässigt mervärde eller som indikerar en miljöpåverkan. 

Did this answer your question?